Beja Recykling
Jarosław Grabarz
604 689 044
 

Czas zmian.. nowa strona

Wiatr w żagle.

Rok 2013 stał się dla nas czasem zmian w zakresie struktury działalności i wyboru drogi rozwoju przedsiębiorstwa. Kryzys gospodarczy znacząco wpłynął na rozwój działów recyklingu, obrotu surowcami i produktami pozyskiwanymi w zakresie prowadzonej działności. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiazań precyzujacych potrzeby produktu lub usługi wobec klienta jest celem nadrzędnych dla naszej pracy. Ten cel realizujemy.   

inne aktualności
archiwum
 

Czas zmian.. nowa strona

Wiatr w żagle. Rok 2013 stał się dla nas czasem zmian w zakresie struktury działalności i wyboru drogi rozwoju przedsiębiorstwa. Kryzys gospodarczy znacząco ...
więcej
 

Inwestycje w przyszłość - rozwój technologii

Stawiamy na recykling i nowoczesne technologie....
więcej